درباره ما

شرکت شیرزاد در سال 1360 با یک تیم بسته بندی و پر کن تاسیس گردید در ابتدا بیشترین حجم تولیدات شرکت را پرکن ها شکیل می دادند که شامل پرکن پودری و مایعات بود.

چرا بسته بندی؟

طراحی ماشین آلات بسته بندی با توجه با نیاز بازار داخلی برای رقابت اقتصادی در جهت کاهش هزینه تمام شده محصول اطمینان از صحت و سلامت محصول و نیز حمل آسان و قابل رویت بودن محصول و حجم کم مواد اولیه برای بسته بندی مصرف انرژی و نیروی کمتر انسانی با توجه به شرایط اقلیمی کشور انجام گردید.

توسعه تولیدات شیرزاد

شرکت شیرزاد در آغاز فعالیت خود فقط دو مدل دستگاه ارانه کرده بود که در سال 1397 به 250 مدل و سایز افزایش یافته است بازنگری مداوم در طراحی و ساخت و به روز رسانی اطلاعات در تمام زمینه ها و ارانه طرح های جدید در طی بیش از 3 دهه فعالیت از افتخارات شرکت شیرزاد می باشد.

تاریخچه

شرکت شیرزاد سازنده بیش از 10 مدل دستگاه شیرینگ پک و کارتنینگ و استرچ پالت و پالتایزر مواد غذایی می باشد که از سال 1360 فعالیت خود را آغاز کرده است.

We are proud to be in touch with you.